Lysefjord by Zanthia on Flickr.

Lysefjord by Zanthia on Flickr.